VARIVAAKACMYK

 

Kalkkistenkosken kalataloudellisen kunnostuksen esiselvitys

Kalkkistenkoski on aikoinaan ollut Päijänteen-Kymijoen alueella järvitaimenen tärkeä lisääntymisalue, mutta elinympäristön muutosten ja kalastuksen tehostumisen vuoksi taimenen luonnontuotanto on alueella hiipunut. Päijänteen alueen luontaisesti lisääntyvät järvitaimenkannat ovat kauttaaltaan erittäin uhanalaisia.

Nykyisin Kalkkistenkosken vaelluspoikastuotanto on vähäistä ja pääosin istutusten varassa. Koskessa tavataan kutevia emotaimenia ja vähäisessä määrin myös villejä poikasia. Niin luontainen kutu kuin mäti-istutuksetkin näyttävät menevän lähes hukkaan, koska kuoriutuville poikasille ei ole sopivia elinympäristöjä.

Kalkkistenkosken kalataloudellista kunnostamista varten on valmistunut vuonna 2013 Hämeen ELY-keskuksen tilaama kalataloudellinen kunnostussuunnitelma. Suunnitelma käsittää kunnostuksen kahdeksalle kohteelle, joiden kokonaispinta-ala on 2,15 hehtaaria, noin 7 % Kalkkistenkosken kokonaispinta-alasta (30 ha).

Kalkkistenkosken kalataloudellisen kunnostuksen toteutus olisi ensisijainen toimenpide järvitaimenen luonnontuotannon parantamiseksi. Lisäelinympäristöä tulisi luoda varsinkin taimenen nuoruusvaiheille. Isolle taimenelle koski tarjoaa hyvän elinympäristön jo nykyisellään.

Esiselvityshankkeen keskeisenä tavoitteena on yhteistyöverkoston luominen mm. vesi- ja maa-alueiden omistajien sekä kalastusoikeuden haltijoiden kanssa, kalataloudellisen kunnostuksen toteutuksen rahoituspohjan varmistaminen sekä vesioikeudellisen luvan laatiminen ja hakeminen kunnostustoimenpiteille. Lisäksi koskialueen luonnontuotannon seurantatutkimusta on tarkoitus kehittää, jotta voidaan mahdollisten kunnostustoimien vaikutusta jatkossa seurata.

Kalkkistenkosken kalataloudellisen kunnostamisen esiselvityshankkeen
on rahoittanut Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
ja Suomen vapaa-ajankalastusmuseosäätiö.

TIEDOTE 4.1.2017
Osakaskunnat hyväksyivät Asikkalan Kalkkistenkosken kalataloudellisen kunnostussuunnitelman,
vapaasti julkaistavissa

Lisätietoja hankkeesta:
Joonas Rajala
050 546 2829
joonas.rajala(at)vesistopalvelu.fi

Leader_logo_pieni leader_logoP         EU_lippu_ja_tunnuslause

KalkkistenKoski